TP Hà Tĩnh kết thúc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15

TP Hà Tĩnh đã kết thúc thời gian áp dụng biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 15, nhưng đang thực hiện thêm một số nội dung.

TP Hà Tĩnh kết thúc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15

Quyết định kết thúc thời gian áp dụng biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 15 tại TP Hà Tĩnh kể từ 0 giờ ngày 22-6.

Ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hà Tĩnh đã ký quyết định về việc kết thúc thời gian thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ tại TP Hà Tĩnh.

Theo đó, kết thúc thời gian áp dụng áp dụng biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 15 tại TP Hà Tĩnh kể từ 0 giờ ngày 22-6.

Quyết định cũng giao UBND TP Hà Tĩnh tiếp tục chỉ đạo, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo văn bản số 3922 ngày 21-6 của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Như vậy, sau ba ngày TP Hà Tĩnh chuyển từ dỡ bỏ cách ly y tế theo Chỉ thị 16 sang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ thì nay TP Hà Tĩnh đã kết thúc giãn cách xã hội.

Trong văn bản số 3822 về việc chỉ đạo một số nội dung phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới nêu:

TP Hà Tĩnh kết thúc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15

Một góc TP Hà Tĩnh.

“Riêng địa bàn TP Hà Tĩnh (kể cả các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn), ngoài các nội dung nêu tại mục một văn bản này, yêu cầu thực hiện thêm một số nội dung sau:

- Các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, sự kiện khi được Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hà Tĩnh cho phép tổ chức trên địa bàn TP Hà Tĩnh thì số lượng người tham gia không quá 20 người trong 1 phòng (trừ các cuộc họp, hội nghị của Trung ương, Ban Thường vụ cấp ủy, HĐND, UBND, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp); khi tổ chức phải thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống, dịch.

- Không tập trung từ 15 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các địa điểm công cộng.

- Tiếp tục dừng hoạt động các quán/điểm ăn uống trên vỉa hè.

Như vây, sau hơn hai tuần xuất hiện ca dịch COVID-19 đầu tiên trong cộng đồng tại TP Hà Tĩnh, đến nay, dịch trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh cơ bản được khống chế. Nhiều ngày liền, trên địa bàn TP Hà Tĩnh không có ca nhiễm mới trong cộng đồng.