Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo công cuộc sản xuất vaccin made in Việt Nam, xóa bỏ các thủ tục rườm rà

Ngày 7.6, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc làm việc với các nhà khoa học, các đơn vị, doanh nghiệp tham gia nghiên cứu, sản xuất vắc xin phòng, chống Covid-19 tại Việt Nam để tháo gỡ khó khăn trong công tác này.

Vấn đề về vắc xin là yếu tố có tính chất quyết định, chiến lược, lâu dài trong phòng chống dịch Covid-19, Thủ tướng yêu cầu trong bối cảnh đại dịch, chúng ta phải đưa ra giải pháp giải quyết các bài toán cấp bách, trước mắt, vừa phải tính toán các vấn đề lâu dài, chiến lược.

 Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo công cuộc sản xuất vaccin made in Việt Nam, xóa bỏ các thủ tục rườm rà.

Trong khi tiếp cận nguồn vắc xin trên thế giới không dễ dàng, ngân sách còn khó khăn thì việc cùng với tiếp tục thúc đẩy việc mua vắc xin, chúng ta phải phát huy truyền thống tự lực, tự cường, trí tuệ, bản lĩnh của người Việt để nghiên cứu, sản xuất, chủ động được nguồn vắc xin, nhất là khi vi rút có thể tiếp tục biến chủng.

 nThủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo công cuộc sản xuất vaccin made in Việt Nam, xóa bỏ các thủ tục rườm rà

Thủ tướng nhấn mạnh rằng để chủ động thực hiện chiến lược vắc xin, thì phải làm như thế nào đó để sản xuất được vắc xin trong nước, thực hiện bằng được chương trình quốc gia nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và sản xuất vắc xin. Ông cho rằng trong nghiên cứu, thí điểm có thể có những rủi ro, nhưng nếu những người thực hiện không có động cơ xấu, không vì tiêu cực, lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm thì Đảng, Nhà nước phải bảo vệ.

Về giải pháp, nhiệm vụ, Trước tiên là phải tháo gỡ bằng được các vướng mắc về mặt pháp lý; huy động nguồn lực, kinh phí bằng nhiều hình thức khác nhau, trong đó hợp tác công - tư là chủ đạo. Về con người, phải có ngay cơ chế, chính sách để tập hợp, huy động và nâng cao trình độ để các nhà khoa học có động lực nghiên cứu, chuyển giao công nghệ vắc xin. Đặc biệt, phải khuyến khích cả về vật chất và tinh thần để các nhà khoa học phát huy tinh thần yêu nước, trách nhiệm với cộng đồng và lòng say mê nghiên cứu, duy trì điều này lâu dài, ổn định.